Χρυσοί Σταυροί Κ14 / Κ18 Μασίφ

Σ74Κ - Σ74Λ Σ1Κ - Σ1Δ - Σ1Λ Σ11Κ - Σ11Λ Σ77Κ - Σ77Λ
Σ222Δ - Σ226Δ Σ7Κ - Σ7Δ - Σ7Λ Σ47Κ - Σ47Λ Σ87Κ - Σ87Λ
Σ88Κ - Σ88Λ Σ97Δ - Σ97Λ - Σ97Κ Σ56k Σ86Κ - Σ86Λ
Σ52Κ - Σ52Λ Σ106Δ - Σ106Λ Σ49Κ - Σ49Λ Σ37Κ - Σ37Λ
Σ70k Σ89Κ - Σ89Λ Σ221Δ - Σ223Δ Σ57Κ - Σ57Λ
Σ46Κ Σ59Κ Σ90Κ Σ217Δ Σ33Κ
Σ51Κ Σ220Δ Σ96Δ Σ8Δ Σ50Κ
Σ14Δ Σ225Δ Σ16Δ Σ210Δ Σ34Κ
Σ32l Σ9Δ Σ15Δ Σ23Δ
Σ41Κ - Σ41Λ
Σ44Κ - Σ44Λ Σ42Κ - Σ42Λ Σ43Κ - Σ43Λ